Jakość

Chela-Mag B6 to gwarancja jakości. Świadectwa badań są dostępne dla organów nadzoru. Badana jest także czystość mikrobiologiczna, zanieczyszczenie metalami ciężkimi i pierwiastkami śladowymi. Na linii produkcyjnej utrzymane są standardy farmaceutyczne.

jakość
jakość

Olimp Labs jako jedna z nielicznych firm w Polsce przeszła pozytywnie audyt amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, FDA. Był on przeprowadzony ze względu na fakt, że firma eksportuje swoje produkty również na rynek USA.

Audyt ten to proces przeglądu i oceny działań, procedur, dokumentacji i innych aspektów związanych z bezpieczeństwem, jakością i zgodnością produktów spożywczych, leków, urządzeń medycznych i innych regulowanych przez FDA. Audyt FDA ma na celu monitorowanie i zapewnienie przestrzegania przepisów, standardów i wytycznych ustalonych przez agencję w celu ochrony zdrowia publicznego.

Podczas audytu FDA inspektorzy przeprowadzają wizytę w zakładach produkcyjnych, laboratoriach, ośrodkach badań lub innym miejscu, w którym są wytwarzane, przechowywane lub przetwarzane produkty podlegające regulacji FDA. Inspektorzy oceniają zgodność z przepisami, procedurami i wymaganiami dotyczącymi dobrej praktyki produkcji, kontroli jakości, etykietowania, raportowania działań niepożądanych i innych kwestii związanych z bezpieczeństwem i jakością produktów.

Audyty FDA mają na celu zapewnienie, że produkty regulowane przez agencję spełniają odpowiednie standardy bezpieczeństwa, jakości i skuteczności oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami. Działania FDA odgrywają ważną rolę w ochronie konsumentów i zapewnianiu, że produkty dostępne na rynku są bezpieczne i spełniają określone standardy jakości.

jakość