Magnez jest niezbędny w biosyntezie aktywnej formy witaminy D

Witamina D

Większość z nas wie, że warto uzupełniać poziom witaminy D3, gdyż nie możemy dostarczyć jej z diety. Okazało się jednak, że w przypadku niedoborów magnezu suplementacja witaminy D może okazać się mniej skuteczna.

Dlaczego tak jest?

Witamina D po spożyciu nie ma aktywności biologicznej. Dopiero przy pomocy reakcji enzymatycznych przekształcana jest do formy aktywnej. A do każdego z etapów przemiany witaminy D, niezbędny jest udział magnezu.

 

Przemiana witaminy D

Źródło: J Am Osteopath Assoc. 2018;118(3):181-189. doi:10.7556/jaoa.2018.037

Possible roles of magnesium in vitamin D synthesis. Magnesium is involved in both activation and inactivation of vitamin D. Abbreviations: 1,25(OH)2D, 1,25-dihydroxyvitamin D (biologically active form); 24,25(OH)2D, 24,25-Dihydroxyvitamin D; 25(OH)D, calciferol (inactive form); D2, vitamin D2 (from nonanimal sources); D3, vitamin D3 (from animal sources); DBP, vitamin D–binding protein; Mg, magnesium; VDR, vitamin D receptors.

Po spożyciu witaminy D z suplementu jest ona transportowana wraz z białkiem wiążącym do krwioobiegu i do wątroby, gdzie zachodzi hydroksylaza enzymatyczna przy węglu C25.

Powstaje forma 25(OH)D, która transportowana jest do nerek , gdzie przy udziale 1alfa hydroksylazy powstaje forma aktywna. Aktywacja enzymów hydroksylaz (zarówno w nerkach i wątrobie )jest procesem zależnym od magnezu, jak również z resztą magnez jest kofaktorem białka wiążącego witaminę D.

[The Journal of the American Osteopathic Association, March 2018, Vol. 118, 181-189. doi:10.7556/jaoa.2018.037]