Produkt Roku 2015

Chela-Mag B6 zajął pierwsze miejsce w kategorii „Preparaty z magnezem”. Chela-Mag B6® został doceniony przez Farmaceutów, w niezależnym badaniu, przeprowadzonym przez Wydawnictwo Apteka, wydawcę miesięcznika Świat Farmacji, uzyskując tytuł: „Produkt Roku 2015”. Przyznawanie tytułu „Produkt Roku” ma na celu wyróżnienie produktów cieszących się zaufaniem farmaceutów na co dzień pracujących w aptece i polecających je swoim pacjentom.

Do przeprowadzenia badania ankietowego zostały wybrane losowo 482 apteki z terenu całej Polski, spośród 10 202 znajdujących się w bazie teleadresowej Wydawnictwa Apteka. Zwrotnie otrzymano 352 prawidłowo wypełnione ankiety, co stanowi 73,02% wszystkich rozesłanych, i na ich podstawie sporządzono tabele z wynikami.

Polecenie, które otrzymali farmaceuci, brzmiało: „Proszę w poniższej ankiecie zakreślić produkty, które będą Państwo najczęściej polecali swoim Pacjentom w 2015 roku”.

Możliwe było zakreślenie kilku produktów w danej kategorii, a ankieta miała charakter otwarty.

W każdym z 87 zakresów ankiety wymienione były, w porządku alfabetycznym, dostępne w aptekach produkty lecznicze OTC, suplementy diety, wyroby medyczne oraz kosmetyki. Celowo nie uwzględniano postaci danego produktu ani wielkości opakowania – to jedna z przyczyn, dla której wyniki badań nie muszą się zgadzać z listami rankingowymi, sporządzanymi według liczby sprzedanych opakowań czy też wysokości obrotów uzyskanych ze sprzedaży danych produktów.

W piśmie przewodnim, kierowanym do farmaceutów wraz z ankietą, sugerowano następujące kryteria pomocne w wyborze polecanych produktów: skuteczności w leczeniu, szybkość działania oraz bezpieczeństwo terapii. Analogiczne kryteria miały również zastosowanie w przypadku kosmetyków i innych produktów niefarmakologicznych wymienionych w ankiecie.

Ankieta wielokrotnego wyboru pozwoliła na wskazanie kilku produktów w danej grupie terapeutycznej, dlatego wartości procentowe w poszczególnych zakresach nie sumują się do 100%. Ankieta miała również formę otwartą, co oznacza, że farmaceuci – jak zawsze – mogli do każdego z działów dopisać produkty, które nie zostały ujęte. Tabele z wynikami, nie uwzględniały produktów, które uzyskały mniej niż 5% głosów ankietowanych. Ich wartości zostały zsumowane i wpisane pod tabelą jako „ Inne”.

Badania zostały przeprowadzone w IV kwartale 2014 roku oraz w okresie od stycznia do lutego 2015 roku pod merytorycznym nadzorem dr nauk farmaceutycznych Barbary Figury oraz we współpracy z mgr farmacji Iwoną Napierałą na zlecenie Wydawnictwa Apteka Sp. z o.o.

PREPARATY Z MAGNEZEM

Miejsce Procent wskazań Produkt Firma
1 72 OLIMP CHELA-MAG B6 OLIMP LABORATORIES
2 69 MAGLEK B6 - seria LEK-AM
3 62 MAGNE B6 - seria SANOFI-AVENTIS
4 39 ASPARGIN FILOFARM
5 33 SLOW-MAG B6 CURTIS HEALTHCARE
5 33 ASPARAGINIAN EXTRA UNIPHAR
6 28 MBE HASCO-LEK
6 28 SLOW-MAG CURTIS HEALTHCARE
7 21 MAGNESOL 150 KRKA POLSKA
8 19 MAGNEZ + VIT B6 POLSKI LEK
9 15 BLUMAG SKURCZ JEDYNY HASCO-LEK
10 13 LAKTOMAG B6 CHANCE
11 10 DOLOMIT VIS
11 10 ZDROVIT MAGNUM NATUR PRODUKT ZDROVIT (NP. PHARMA)

Źródło: Świat farmacji "podręcznik najczęściej polecanych produktów leczniczych OTC, suplementów diety, wyrobów medycznych i kosmetyków" Produkty Roku 2015 – Wydawnictwo „Apteka” Sp. z o.o. Wrocław 2015