Witamina D wpływa na stymulację absorbcji jelitowej magnezu

Magnez

Magnez jest czwartym pod względem ilościowym najczęściej występującym składnikiem mineralnym po wapniu, potasie i sodzie w naszym organizmie1. Jest również kofaktorem ponad 300 reakcji biochemicznych, a większość procesów obejmujących wytwarzanie energii wymaga obecności tego pierwiastka2. Dodatkowo magnez bierze udział w syntezie i aktywacji witaminy D, z kolei witamina D może zwiększać jelitową absorpcję magnezu3.

Czy są na to dowody?

Tak, pierwsze badania wskazujące na rolę witaminy D w absorpcji magnezu zostały opublikowane w latach siedemdziesiątych XX wieku4. Aktualne doniesienia naukowe również to potwierdzają. W 2014 roku Al-Daghri i wsp. opublikowali pracę, której celem była ocena wpływu suplementacji witaminy D na stężenie magnezu w osoczu krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2. Badanie przeprowadzone zostało wśród 126 dorosłych osób (średnia wieku 54 lata), które przyjmowały 2000 IU witaminy D przez okres sześciu miesięcy. Wyniki tego badania sugerują, że suplementacja witaminy D zwiększa stężenie magnezu w osoczu, w sposób zależny od płci5.

Podwójne wsparcie przyswajania magnezu

Oprócz wpływu witaminy D na przyswajalność (absorbcję) magnezu warto też wspomnieć o roli drugiego składnika, a więc witaminy B6 w procesie przyswajania. Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego o 20-40%, ułatwia transport do komórek organizmu i utrzymuje jego wewnątrzkomórkowe zapasy na optymalnym poziomie (zgodnie z danymi urzędowymi).

 

Źródło:

1. Caspi R, Altman T, Dreher K, et al. The MetaCyc database of metabolic pathways and enzymes and the BioCyc collection of pathway/genome databases. Nucleic Acids Res. 2012;40(database issue):D742-D753.
2. Weiss D, Brunk DK, Goodman DA. Scottsdale Magnesium Study: Absorption, Cellular Uptake, and Clinical Effectiveness of a Timed-Release Magnesium Supplement in a Standard Adult Clinical Population. J Am Coll Nutr. 2018 May-Jun;37(4):316-327.
3. Uwitonze AM, Razzaque MS. Role of Magnesium in Vitamin D Activation and Function. J Am Osteopath Assoc. 2018 Mar 1;118(3):181-189.
4. Brannan PG, Vergne-Marini P, Pak CY, Hull AR, Fordtran JS. Magnesium absorption in the human small intestine. Results in normal subjects, patients with chronic renal disease, and patients with absorptive hypercalciuria. J Clin Invest. 1976 Jun;57(6):1412-8.
5. Al-Daghri NM, Alkharfy KM, Khan N, et al. Vitamin D supplementation and serum levels of magnesium and selenium in type 2 diabetes mellitus patients: gender dimorphic changes. Int J Vitam Nutr Res. 2014;84(1-2):27-34.