Doskonała przyswajalność magnezu
zawartego w Chela Mag B6!


http://chelamagb6.pl/img/shadow-head.png

Chelaty aminokwasowe ALBION® to połączenie dwóch cząsteczek aminokwasów (najczęściej L-glicyny) z jedną minerału. Można powiedzieć, że minerał jest „jakby uwięziony w szczypcach” pomiędzy aminokwasami (z gr. chele – szczypce).

Dzięki takiej budowie cząsteczki chelatów aminokwasowych cechują się bardzo dużą stabilnością chemiczną, są odporne na działanie kwaśnego i zasadowego środowiska przewodu pokarmowego, nie rozpadają się na jony tak jak nieorganiczne formy minerałów. Wynikiem tej budowy chemicznej jest również ich bardzo wysoka biodostępność i wchłanialność. Przewyższa ona wielokrotnie wchłanialność minerałów z form nieorganicznych. Organizm nie musi wyłapywać jonów w procesie naturalnej chelatacji, gdyż otrzymuje już gotową, stabilną formę, która jest na tyle mała i obojętna, że wchłania się dopiero w jelicie cienkim w miejscu gdzie naturalnie absorbowane są na drodze aktywnego transportu cząsteczki zbudowane z dwóch aminokwasów (dwupeptydy). Dlatego też wchłanianie minerałów z chelatów aminokwasowych można określić mianem „biologicznego przemytu”. Ponadto minerał uwalniany jest z chelatu aminokwasowego tylko wtedy, kiedy jest potrzebny, w przeciwnym wypadku jest wydalany w niezmienionej formie.

Podejmując decyzję o zakupie suplementu pamiętajmy, aby zawarte w nim składniki mineralne były zawsze w postaci chelatów. Mają one bowiem kolosalną przewagę w zakresie biodostępności i bezpieczeństwa nad zwykłymi minerałami, jakie możemy spotkać w większości suplementów.

Doskonałą przyswajalność magnezu zawartego w Chela Mag B6 potwierdzają badania. Dokładny ich opis można znaleźć w następujących publikacjach:

1. Schuette SA, Lashner BA, Janghorbani M. Bioavailability of magnesium diglycinate vs magnesium oxide in patients with ileal resection. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1994 Sep-Oct;18(5):430-5.

2. Supakatisant C, Phupong V. Oral magnesium for relief in pregnancy-induced leg cramps: a randomised controlled trial. Matern Child Nutr. 2015 Apr;11(2):139-45.

3. JW Hartle, S Morgan, T Poulsen. Development of a Model for In-Vitro Comparative Absorption of Magnesium from Five Magnesium Sources Commonly Used as Dietary Supplements. The FASEB Journal vol. 30 no. 1 Supplement 128.6.