Co to jest chelat?

Wykorzystanie w organizmie minerałów ze związków nieorganicznych jest na niskim poziomie. Aby zostały przyswojone i mogły pełnić swoją funkcję, jon minerału tworzony w wyniku dysocjacji związku mineralnego w kwaśnym pH soku żołądkowego, musi ulec związaniu przez składniki organiczne. Proces ten nosi nazwę chelatacji.
Chelatacja zachodzi gdy kation minerału łączony jest poprzez koordynacyjne wiązania z cząsteczką zwaną ligandem. Pojedynczy dwuwartościowy kation może zostać zchelatowany przez dwa aminokwasy, dając w rezultacie dwupierścieniową strukturę podobną do dipeptydu. Chelaty aminokwasowe minerałów są aktywnie wchłaniane w tych fragmentach jelita cienkiego, w których przyswajane są dipeptydy. Proces chelatacji w organizmie jest często zaburzany przez działanie niekorzystnych czynników, dlatego też dostarczone minerały mogą opuszczać organizm, nie będąc przyswojonymi.
Firmie ALBION® na podstawie długoletnich badań, udało się odtworzyć proces chelatacji zachodzący w organizmie. W wyniku tego tworzone są identyczne z naturalnymi, aminokwasowe kompleksy chelatowe, które z łatwością przechodzą przez ścianę jelit. Po wchłonięciu, w procesie hydrolizy, dochodzi do rozpadu chelatu na glicynę (aminokwas zaangażowany m. in. w syntezę białek, cykl metaboliczny kwasów nukleinowych, czy neurotransmisję) i magnez elementarny.

Cząsteczki chelatów aminokwasowych minerałów są:


Diglicynian magnezu

diglicynian magnezu

Źródło: Ashmead S. The Chemistry of ferrous bis-glycinate chelate. Arch. Latinoam. Nutr.., 2001; 51:7-12

Potwierdzenie autentyczności chelatu magnezu Albion®

Według National Nutritional Food Associacion (NNFA) „chelat aminokwasowy metalu jest produktem powstającym w wyniku reakcji jonu metalu pochodzącego z rozpuszczalnej soli metalu z aminokwasami w stosunku molowym 1 mol metalu do 1-3 moli (preferencyjnie dwóch) aminokwasu, z utworzeniem wiązania koordynacyjnego. Przeciętna waga cząsteczkowa zhydrolizowanych aminokwasów musi wynosić około 150 jednostek masy atomowej (150 u), a powstający chelat nie może ważyć więcej niż 800 u. Musi też zostać określona minimalna zawartość wolnego metalu. Powstały związek zostanie wtedy nazywany „chelatem aminokwasowym metalu”. Wielu producentów niesłusznie stosuje termin „minerały chelatowe”, używając jedynie mieszaninę nieorganicznego minerału z aminokwasem twierdząc, że to chelat.

Opatentowana przez firmę Albion® metoda TRAACS® FTIR (The Real Amino Acid Chelate System® Fourier Transform Infrared Spectroscopy) pozwala na potwierdzenie obecności chelatu w produkcie, jak i określenie stopnia (%) jego chelatacji, co gwarantuje Klientom, że dany produkt to PRAWDZIWY chelat aminokwasowy minerału.

Optymalna absorpcja chelatów jest osiągana poprzez:
1. Stosunek molowy jonu metalu do aminokwasu 1:2
2. Niska masa cząsteczkowa
3. Ligand metabolizowany przez organizm
4. Właściwa stała stabilności